Launch of Parks Fitness to increase awareness on healthy lifestyle

Launch of Parks Fitness to increase awareness on healthy lifestyle

Reference Number: PR211865, Press Release Issue Date: Oct 08, 2021
 

With World Mental Health Day a few days away, Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli together with Superintendent for Public Health Professor Charmaine Gauci launched an initiative to increase awareness on mental health through physical activity.

Parks Malta within the Ministry for Energy, Enterprise and Sustainable Development launched a new concept of Parks Fitness, so as to further encourage the public to do exercises in parks around Malta through videos published on the website: www.parksmaltafitness.com . 

During a press conference at St. Clement Park in Żabbar, Minister Dalli explained how physical activity combines with mental health. 

“We need to move away from the thought of using parks purposely for picnics. With today’s initiative, we are combining physical activity with that of mental health, as we are encouraging the public to use these parks for physical activity. Parks Fitness will be providing exercises which vary from beginner, intermediate and advanced levels,” said Minister Miriam Dalli. 

Parks Malta’s objective is to further strengthen and offer a better quality of life to the public through more open spaces. St. Clement Park is one example of how parks and open spaces around Malta and Gozo can be used for various recreational activities. Therefore, Parks Malta is continuously investing to regenerate more open spaces so that the public can enjoy a secure and clean environment. 

“Parks Malta is constantly investing in secure open spaces, where the public can exercise while relaxing,” remarked Minister Dalli. 

On the other hand, Professor Charmaine Gauci explained on the importance of these initiatives, which are promoting mental health and physical activity. 

“As the Superintendency for Public Health, it is our role to support healthy lifestyles, to invest in quality of life and to encourage the public to adopt a healthy lifestyle. With today’s initiative, we will be promoting a better quality of life through safer open spaces,” remarked Professor Gauci.


Tnedija ta’ Park Fitness bi ħsieb li titqajjem kuxjenza fuq is-saħħa fiżika

Bi ftit jiem biss ’il bogħod mill-Jum Dinji għas-Saħħa Mentali, il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli flimkien mas-Supretendent għas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci ħabbru inizjattiva bl-għan li jiżdied l-għarfien fuq is-saħħa mentali permezz tal-eżerċizzju fiżiku. 

Parks Malta fi ħdan il-Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli ħarġu b’kunċett ta’ Parks Fitness fejn qed jinkoraġġixxu lill-pubbliku biex jagħmel eżerċizzju fil-parks kollha f’pajjiżna permezz ta’ videos ippubblikati fuq il-website: www.parksmaltafitness.com. 

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-park ta’ San Klement f’Ħaż-Żabbar, il-Ministru Dalli spjegat dwar l-importanza tal-attività fiżika u dik tas-saħħa mentali. 

“Irridu mmorru lil hinn mill-ħsieb li l-parks għandhom użu wieħed biss – dak li jintużaw għal picnics. Bl-inizjattiva tal-lum, qed inżewġu l-aspett tal-eżerċizzju fiżiku mas-saħħa mentali, fejn qed inħeġġu lill-pubbliku biex jagħmel użu minn dawn il-parks waqt li jagħmel eżerċizzju, fejn Park Fitness se tkun qed tipprovdi eżerċizzji ta’ livell inizjali, intermedjarju u dak avvanzat,” qalet il-Ministru Miriam Dalli. 

Fost l-objettivi li għandha Parks Malta, wieħed huwa li tkompli ssaħħaħ u toffri kwalità ta’ ħajja aħjar għall-pubbliku permezz ta’ spazji miftuħa. L-użu tal-Park ta’ San Klement huwa eżempju wieħed ta’ kif il-parks u l-ispazji miftuħa madwar Malta u Għawdex jistgħu jintużaw għal tipi ta’ rikreazzjoni differenti. Għalhekk ukoll, Parks Malta kontinwament qed tinvesti biex aktar spazji miftuħa  jiġu riġenerati biex aktar nies igawdu minn ambjent sigur u nadif. 

“Min-naħa ta’ Parks Malta, kontinwament qed ninvestu f’aktar spazji miftuħa u siguri, fejn il-pubbliku jkun jista’ jagħmel eżerċizzju waqt li jirrilassa,” irrimarkat l-Ministru Dalli. 

Min-naħa tagħha, il-Professur Charmaine Gauci spjegat kif inizjattivi bħal dawn huma importanti biex inkomplu nippromwovu s-saħħa mentali u dik fiżika. 

“Bħala Supretendent għas-Saħħa Pubblika, huwa l-irwol tagħna li nagħtu appoġġ għall-ħajja aħjar, fejn ninvestu fil-ħajjiet tan-nies u nħeġġuhom jgħixu ħajja aktar b’saħħitha. Għalhekk, bl-inizjattiva tal-lum se nkunu qed inkomplu ninkoraġġixxu kwalità ta’ ħajja aħjar permezz ta’ spazji miftuħa u ambjent aktar sigur,” stqarret il-Professur Gauci.