Development-zone-turned-public garden: Ġnien Victor Calvagna in Mosta inaugurated

Development-zone-turned-public garden: Ġnien Victor Calvagna in Mosta inaugurated

Reference Number: PR221007, Press Release Issue Date: Jul 27, 2022
 

An open space spanning 4,000 m2, using sustainable materials, for everyone to enjoy.

Ġnien Victor Calvagna in Mosta, a space of 4,000 m2 that has been returned to the public, was officially inaugurated by Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli. 

This space has been transformed into a garden to be enjoyed by families living in Mosta and in nearby localities, through work done by GreenServ with the support of the National Development and Social Fund (NDSF). 

With a million-euro investment, Ġnien Victor Calvagna is an urban greening project that will improve the quality of life of residents. The space is accessible to all and can host different local activities. 

The project respects the principles of sustainability by making sure that materials used are both sustainable and energy efficient. Solar panels were also installed, and recycled material used. The garden was designed around the existing olive trees with the pathways made of natural materials. 

“More residents and communities are seeking open green spaces in their localities. It is this government’s commitment for the next seven years to invest in projects that improve our localities and offer recreational spaces for everyone. We are focusing on projects that are environmentally sustainability, including in their design,” explained Minister Miriam Dalli. 

“We made sure that sustainability is at the centre of this project with pathways made of natural material that go around the existing trees where we then placed a number of benches. All the equipment in the garden is made of timber from sustainable forests while the rubber used in the playground and the decking are made from recycled materials,” said WasteServ CEO Richard Bilocca. 

NDSF CEO Raymond Ellul said that the work done in Ġnien Victor Calvagna is part of a series of investments in urban greening projects being funded from the Development and Social Fund all around the country with a total investment of €4.5 million. He explained how NDSF is working to improve the social and quality of life of communities. Projects such as these are important for the physical and mental health of residents living in urban areas. 

Also present during the inauguration were members of the Mosta Girl Guides and Mosta Scouts who explained how this project will benefit their organisations. Relatives of Dr. Victor Calvagna, after whom this garden was named, also attended the event.


Minn żona ta’ żvilupp għal ġnien pubbliku – inawgurat Ġnien Victor Calvagna fil-Mosta. 

Spazju miftuħ ta’ 4,000 metru kwadru b’materjal sostenibbli għat-tgawdija ta’ kulħadd.

Ġnien Victor Calvagna fil-Mosta, spazju ta’ 4,000 metru kwadru li ngħata lura lill-pubbliku, ġie uffiċjalment inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli. 

Dan l-ispazju ġie mibdul fi ġnien għall-familji Mostin u r-residenti tal-madwar permezz tal-ħidma li saret minn GreenServ, bl-appoġġ tal-Fond Soċjali Għall-Iżvilupp Nazzjonali (NDSF). 

B’investiment ta’ miljun ewro, Ġnien Victor Calvagna huwa proġett ta’ tħaddir fl-urban li se jwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tar-residenti. L-ispazju huwa aċċessibbli għal kulħadd u jista’ jospita attivitajiet komunitarji differenti. 

Dan il-proġett iħares il-prinċipji tas-sostenibbiltà fejn ġie assigurat li l-materjal użat huwa sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Fost oħrajn ġew installati pannelli solari u intuża materjal riċiklat. Id-disinn tal-ġnien huwa mibni madwar is-siġar taż-żebbuġ eżistenti u nħolqu passaġġi magħmula minn materjal naturali. 

“Aktar residenti, aktar komunitajiet qed ifittxu spazji ħodor u miftuħa fil-lokalitajiet tagħhom. Huwa l-impenn ta’ dan il-gvern li fis-seba’ snin li ġejjin ninvestu fi proġetti li jsebbħu l-lokalitajiet u li joffru spazju rikreattiv għal kulħadd. Qed inżidu l-attenzjoni għall-proġetti li huma ambjentalment sostenibbli, fid-disinn tagħhom,” spjegat il-Ministru Miriam Dalli. 

“Rajna li s-sostenibbilità tkun il-qafas ta’ dan il-proġett, b’passaġġi magħmula minn materjali naturali li jdur mas-siġar fejn imbagħad tpoġġew numru ta’ bankijiet. It-tagħmir kollu tal-ġnien hu magħmul minn injam li ġej minn foresti sostenibbli filwaqt li l-art fiż-żona tal-bandli u d-decking ġew magħmula minn materjal riċiklat,” qal Richard Bilocca, il-Kap Eżekuttiv ta’ Wasteserv. 

Il-Kap Eżekuttiv ta’ NDSF Raymond Ellul qal li x-xogħol li sar fi Ġnien Victor Calvagna huwa parti minn sensiela ta’ investimenti tal-fond f’proġetti ta’ tħaddir urban madwar il-pajjiż, b’investiment totali ta’ €4.5 miljun. Spjega kif l-NDSF qiegħed jaħdem sabiex itejjeb l-andament soċjali u l-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet. “Proġetti bħal dawn huma importanti għall-ġid tas-saħħa fiżika u mentali tar-residenti li jgħixu fi bliet urbani,” qal is-Sur Ellul. 

Fiċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni kien hemm preżenti l-Mosta Girl Guides u l-Mosta Scouts li spjegaw kif dan il-proġett se jkun ta’ benefiċċju għalihom. Attendew ukoll il-familjari ta’ Dr. Victor Calvagna li għalih ġie msemmi dan il-ġnien.